Premium sekce

Pusťte si videa v premium kvalitě

Premiový vstup
Matematické kalkulačky - seznam

Matematické online kalkulačky. Hlavní oblasti: statistika, geometrie, trojúhelník, procenta, zlomky, převody jednotek. Seznam všech matematických kalkulaček ...

Algoritmus

Samotné slovo algoritmus pochází ze jména perského matematika 9. století Abu Jafar Muhammada ibn Mūsā al-Chwārizmího, který ve svých dílech položil základy algebry (arabské číslice, řešení lineárních a kvadratických rovnic).

Soustava lineárních nerovnic

Soustava lineárních nerovnic Řešme v R soustavu nerovnic: Nyní určíme průnik množin všech řešení jednotlivých nerovnic soustavy, v našem případě tedy dvou. Soustava lineárních nerovnic Řešme v R soustavu nerovnic: Doporučuji grafické znázornění, kter

Matematika - Algebra

Komentáře . Transkript . Matematika

Maturitní otázky z matematiky

Soustavy rovnic; Rovnice s absolutními hodnotami; Rovnice s neznámou pod odmocninou; Rovnice s parametry; Grafické řešení lineárních a kvadratických rovnic; Reciproké rovnice. Lineární nerovnice, kvadratické nerovnice; ... Skalární součin a jeho vlas

Matematika :: 9. B - Webnode

grafické řešení soustavy dvou lineárních rovnic kvadratická funkce y=ax 2 a její graf, nepřímá úměrnost a její graf poznávání, konstrukce funkcí, charakteristika funkce, úlohy z praxe

Příklady k maturitnímu opakování -

Soustavy lineárních rovnic. metody řešení soustav rovnic – sčítací, dosazovací, pomocí matic. podmínky, zkouška, zápis výsledku ( hlavně v případě nekonečně mnoha řešení ) Příklady. 1) Řešte soustavy rovnic . 2) 2x + y – z =5. 4x -2y +3z = -3. 5x +3y

KATALOG KU STI ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY

řešit soustavy kvadratických rovnic o dvou neznámých; řešit kvadratické rovnice s reálnými koeficienty v oboru komplexních čísel; 3.3 Rovnice s neznámou pod odmocninou řešit rovnice s neznámou pod odmocninou, při řešení rovnic rozlišit ekvivalentní a

Sportovní management Ambis. Vysoká škola v Praze a Brně

Soustavy rovnic: sčítací a dosazovací metoda, maticová algebra, využití matic a determinantů při řešení soustav lineárních rovnic, (Gaussova eliminační metoda, Cramerovo pravidlo) ... grafické znázornění posloupností, vlastnosti posloupností (monoton

Nostrifikační zkouška z matematiky pro střední školu ...

12. Lineární rovnice (soustavy dvou a více rovnic, algebraické a grafické řešení, lineární rovnice v C ) 13. Nerovnice (algebraické řešení lineárních a kvadratických nerovnic a jejich soustavy) 14. Kvadratické rovnice a funkce (algebraické a grafické